Пірати у цифрах та фактах.

Логотип Піратської Партії України

Ця праця є унікальним соціологічним дослідженням Партій Піратів, проведеним наприкінці 2013 року. У розвідці розкриті їхні засадничі цінності та цілі, особливості заснування та функціювання, рівні участі та демократичності, виклики та рішення, вплив на людей та політичну систему в цілому. Автор приходить до висновку, що Партії Піратів є прикладами справжньої електронної демократії, які змінюють сучасну політику.

—————————-

This paperis aunique sociological research of the Pirate Parties, conducted at the end of 2013. The inquiry reveals their fundamental valuesand objectives, patterns of establishment and functioning,participation levels and democraticness,challenges and solutions, as well as impact on people and politics as a whole. The author concludes that Pirate Parties are models of genuine electronic democracy, transforming the contemporary politics.

 Pirate Partie_2013.pdf

 

Залишити відповідь