Персональний імперативний інтернет-мандат

Інет-мандат – засіб КОЖНОГО виборця персонально обмежити термін повноважень обраної особи/партії шляхом дострокового відкликання поданого голосу.

Ідея інет-мандату веде походження від класичного імперативного мандату, що означає дострокове відкликання депутата в разі висловлення недовіри з боку певної частини громади (виборців конкретного округу), інтереси якої депутат представляє в раді.

Такий спосіб відкликання здійснювався через скликання зборів виборців, створення ініціативної групи, збір підписів виборців округу (на папері), що створювало можливості фальсифікацій з боку влади, морального/фізичного тиску на виборців і спотворення дійсного волевиявлення громадян. В сучасному українському законодавстві такий засіб зворотнього зв’язку не передбачений.

Поняття імперативний мандат вживається лише, як можливість позбавлення повноважень тих депутатів, які обиралися за списками партії, а потім вийшли з партійної фракції. Відповідне рішення ухвалюється не виборцями, а керівниками партій та/чи фракцій в раді.

На відміну від імперативного мандату, інет-мандат виборна особа отримує не від громади в цілому, а від кожного окремого виборця, що фіксується відповідними технічними засобами із збереженням таємниці.

Виборець отримує персональний код (за подобою коду банковської картки), який дозволяє контролювати використання його голосу під час підрухунку на виборчій дільниці і врахування цього голосу на сервері ЦВК.

На сервері кожен поданий голос залишається персоналізованим, що надає можливіть виборцю особисто, без жодного посередника, відкликати свій голос ПІСЛЯ виборів і формування складу відповідної ради.

Сервер ЦВК фіксує всі подані іменні голоси, і, в разі їх відкликання автоматично відображає на доступному носії зниження електоральної підтримки: як конкретного депутата-мажоритарника, так і конкретної партійної фракції в раді.

Якщо недовіра виборців сягне певного критичного рівня (приміром, буде відкликано 40% відсотків поданих голосів), повноваження депутата припиняються АВТОМАТИЧНО – відповідно до інформації сервера ЦВК.

Партійні фракції скорочуються пропорційно відкликаним голосам ЇХНІХ виборців із аналогічною процедурою втрати ВСІХ мандатів (відкликання 40% поданих голосів).

Відкликані депутати (партії) отримають час на подачу апеляції, якщо (за відповідною процедурою) на протязі двох-трьох тижнів доведуть наявність суттєвих порушень затвердженого регламенту.

Якщо загальна кількість відкликаних депутатів сягне 30%, ЦВК оголошує раду розпущеною, і проводить дострокові вибори. На такий випадок в кожному річному бюджеті має бути передбачена відповідна резервна сума коштів.

Джерела:

 

Залишити відповідь