«Осторожно, мины» или что могут инкриминировать за проводимые протесты

Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав

 1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, –

  караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –

  караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуванихмінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення.

 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, –

  караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення.

Примітка. У статтях 176 та 177 цього Кодексу матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі – якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
{ Стаття 176 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3423-IV ( 3423-15 ) від 09.02.2006, N 1111-V ( 1111-16 ) від 31.05.2007 }

Стаття 255. Створення злочинної організації

 1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об’єднань злочинних організацій або організованих груп –

  караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

Стаття 293. Групове порушення громадського порядку

Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях – караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Стаття 294. Масові заворушення

 1. Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях –

  караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

 2. Ті самі дії, якщо вони призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Стаття 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту –

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Р о з д і л XVI
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
{ Назва розділу XVI із змінами, внесеними згідно із Законом N 908-IV ( 908-15 ) від 05.06.2003 }

Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку

 1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, –

  карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –

  караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

Примітка. Значною шкодою у статтях 361 – 363-1, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
{ Стаття 361 в редакції Законів N 908-IV ( 908-15 ) від 05.06.2003, N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 }

Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут

 1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, –

  караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю винної особи.

 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, – караються позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю винної особи.

{ Кодекс доповнено статтею 361-1 згідно із Законом N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 }

Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації

 1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, –

  караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи.

 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –

  караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи.

{ Кодекс доповнено статтею 361-2 згідно із Законом N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 }

Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї

 1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, –

  караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи.

 2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, –

  караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи.

 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, –

  караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.

{ Стаття 362 в редакції Закону N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 }

Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них
оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, –

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.
{ Стаття 363 в редакції Закону N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 }

Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку

 1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, –

  карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, –

  караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, які є власністю винної особи.

{ Кодекс доповнено статтею 363-1 згідно із Законом N 2289-IV ( 2289-15 ) від 23.12.2004 }

«Двуликий Adobe или послание казаков турецкому султану.»

Дорогой мой д’Артаньян, простите хотел сказать Adobe, если вы сделаете ещё один шаг, нам придётся скрестить с Вами шпаги. Ибо госпожа Жадность (простите я хотел сказать Миледи), столь же красива как и столь же опасна.

Сейчас уже ни для кого не секрет, что одним из инициаторов, наезда на ex.ua была компания Adobe. Я очень уважаю команду Адоба за их знаменитый фотошоп и за то что они сами всё разрабатывали, их форматы — это их форматы, их работа — это их работа, их обработка изображений — это их обработка, остались компиляторы ну да бог с ними. Языки программирования на то и создавались, чтобы легче было Вам господин d’Adobe писать свои замечательные продукты. Но Вы несёте войну в Наш дом. Возможно Вы считаете, что это справедливая война, ведь вы так долго и плодотворно трудились над своими детищами и каждый раз честно платили какому-нибудь бакалейщику Буаносье (простите я хотел сказать Майкрософт) за компилятор языка С++, который оный бакалейщик честно скомуниздил у ничего не подозревающего де Тревиля. И Вы обнажаете шпагу и гневно кричите: «В Бастилию, всех в Бастилию», забыв, что Вы у Нас в гостях. Да, я понимаю, что у нас так удобно и комфортно и очень легко забыть, что Вы не у себя дома.

ИНТЕРНЕТ строился всеми и для всех, он таким родился и таким вырос, правила просты их немного и легко запомнить:

 1. Каждый имеет право сюда прийти, назвавшись любым именем.
 2. Всё, что этот каждый принес с собой, становиться достоянием всех.

Вы прекрасно помните первое правило, но почему-то напрочь забываете о втором. Я вполне допускаю, что мои сотоварищи друзья ИНТЕРНЕТ-жители, были настолько невнимательны к Вам, что забыли сообщить Вам это правило. Очень сожалею, но это правило существует и оно не менее важно чем первое. Поэтому прошу Вас дорогой господин d’Adobe перенесите свою войну на улицу, отсылайте гвардейцев кардинала (я хотел сказать служителей Фемиды, хотя впрочем какое там — ментов обычных, простите за мой французский) в офисы всяких полиграфических контор, пусть там проверяют стоит у них лицензионная Фотошопа или Корель Дров (убей никак не могу понять, что за единица измерения Корель, это больше кубометра дров или меньше?) или они честно слямзили это дело в ИНТЕРНЕТЕ и теперь неправедно наживаются, пытаясь хоть как-то впарить ту хрень которая у них называется полиграфическая продукция, и спрятать нечестно нажитый гривенник дабы государство не отобрало, ибо гривенник, на его взгляд, это очень много и оно вполне наивно считает, что хватит пятака, хотя буханка хлеба и стоит рубль. Но справедливость есть справедливость и посему они (Полиграф Полиграфычи) должны честно Вам заплатить за использование Вашей прекрасной фотошопы. Но вот воюйте и деритесь, пожалуйста за пределами ИНТЕРНЕТА. В противном случае нам придётся выставить Вас за двери. Я понимаю, что сделать это будет нелегко, потому что Вы разъелись и растолстели даже больше Портоса, но всё же мы попытаемся. Обращаю внимание что на платформе Android уже не поддерживаются ваши замечательные флешки, если вы хотите чтобы ВСЕ Браузеры исключили Вас из своего представления, продолжайте в том же духе — воюйте у нас дома и воюйте с нами, воюйте как мы, воюйте лучше нас.

Я очень надеюсь, что мне не придётся произносить фразу: «Хлопці, ану подайте мені мою булаву, та посипте його крейдою».

Новини про Megaupload

У той час, як в Україні загальна увага прикута до скандалу із закриттям ex.ua, решта світу обговорює проблему Megaupload. Ситуації майже ідентичні — ФБР заблокувало домен файлообміннику і блокувало доступ до контенту. Власник і головні адміністратори системи арештовані і постали перед загрозою ув’язнення на значній строк і величезних штрафів на користь індустрії розваг, що і розпочала процес проти Megaupload.

Продовжити читання “Новини про Megaupload”

«На мой взгляд война началась. Или моя оценка ситуации»

Прежде, чем оценивать теперешнюю ситуацию, хочу совершить небольшой экскурс в 80-е годы прошлого века.

Молодая наука кибернетика, недавно очистившаяся от звания лженауки, уверено шагает по стране, тогда ещё СССР. В почете языки программирования ASSEMBLER и PL-1, 1Мб оперативы — это верх блаженства, жесткие диски занимают пространство трёхкомнатной квартиры. Ну и т.д. ))). Языки программирования Algol, Pascal, FORTRAN и прочая и прочая в свободном доступе , пиши — не хочу. И никто не кричит: «Это Я придумал этот язык платите МНЕ». И я помню как программы, написанные молодыми ребятами Серегой Ярыгиным и Славой Петлярским, расползались по всему Союзу. И помню соревнование, кто напишет программку для отключения нумлока с наименьшим размером и гордые объявления в среде програмеров «я наваял 24 байта», «я наваял 18 байт», «я наваял 12 байт» и победил Лимон, который умудрился влезть в 6 байт и спокойно рассказал как именно он влез в эти 6 байт, а не требовал пива за раскрытие секрета, хотя пива потом выпили, но уже за 6 байт ))).

Продовжити читання “«На мой взгляд война началась. Или моя оценка ситуации»”

Началось обсуждение лицензии Open Hardware License 1.2

Объявлено о начале публичного обсуждения обновлённого варианта лицензии Open Hardware License 1.2, созданной Европейским Центром ядерных исследований (CERN) с целью продвижения идеи открытого аппаратного обеспечения и для содействия обмену знаниями между различными сообществами разработчиков аппаратного обеспечения.

Ключевым вопросом, который предлагается обсудить, является тема организации процесса уведомления изначальных авторов открытого аппаратного проекта об изменениях, вносимых в производных проектах, если данные авторы выразили желания получать информацию об изменениях. С одной стороны нецелесообразно принуждать отправлять информацию о всех незначительных изменениях и модификациях, внесённых в отладочных целях. С другой стороны, возврат изменений является справедливым вознаграждением других участников проекта, которые должны быть уведомлены о внесённых модификациях.

Вторым вопросом, требующим особого внимания является обеспечение совместимости с другими лицензиями. Например, предлагается синхронизировать OHL с лицензией TAPR Open Hardware License. В идеале предлагается объединить две эти лицензии, очень похожие друг на друга по содержанию и сути.

Источник — http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32959

Отчет о Генеральной Ассамблее Молодых Пиратов Германии

27-28 января в Нюрнберге прошла Генеральная Ассамблея Молодежного Отделения Пиратской Партии Германии. Пиратский Интернационал на слете юных пиратов представляли Григорий Энгельс, Борис Туровский от Пиратской Партии Германии, Джерри Вейер и Клод Фелтген от Пиратской Партии Люксембурга и ее молодежного крыла, ну и я, Лола Воронина от России.

Все мы прибыли в Нюрнберг и заселились в отель в пятницу днем. А вечером пошли ужинать с, теперь уже бывшим, Председателем Юных Пиратов Германии Джулией Реда. Она ответила на мои вопросы о молодежном крыле Пиратской Партии. Junge Piraten — это самостоятельная (независимая от Пиратской Партии Германии) организация, членами которой могут стать молодые люди в возрасте до 28 лет. Организация занимается поддержкой молодых людей, которые хотят принимать участие в политической жизни своей страны, продвижением Пиратских идей среди молодежи, а также предоставлением Пиратской Партии информации о нуждах, проблемах и идеях молодежи. После ужина в ресторане мы переместились в небольшой, уютный… гей клуб. Только там нам удалось найти свободные места в пятничный вечер.

Сами заседания проходили в субботу и воскресенье. Молодые Пираты выбрали новый совет, а также постановили, что будут бороться за полную отмену возрастных ограничений на право голоса на европейских, федеральных, государственных и местных выборах. Полная отмена обозначает возможность для гражданина голосовать с самого рождения. Новым председателем Юных Пиратов был избран 21-летний Флориан Зумкеллер-Куаст. Предыдущий председатель, Джулия Реда, на этот раз не стала участвовать в выборах, т.к. считает себя недостаточно молодой для молодых Пиратов — ей уже исполнилось 25. Возраст остальных ребят, вошедших в совет 17-19 лет.

С новоизбранным председателем Флорианом, а также с международным координатором Юных Пиратов Германии Лео Беллерсеном и представителем молодых Пиратов Люксембурга Клодом Фелтгеном мы обсудили планы по созданию Молодежного Пиратского Интернационала. Они уже ведут переговоры с молодежным крылом Пиратской Партии Швеции, и пытаются наладить контакты с молодежными отделениями других пиратских партий. Очень надеюсь, что Пиратская Партия России вдохновится примером заграничных коллег, и создаст свое молодежное отделение.

Лола Воронина

P.S. Многие знают о моей традиции смешно одеваться на Пиратские Генеральные Ассамблеи. Для собрания Юных Пиратов я нарядилась школьницей. Фото здесь.

Официальный пресс релиз Junge Piraten на немецком языке здесь.

Источник — http://piratemedia.ru/experts/lolavoronina/item/3378-junge_piraten_ga.html / CC BY 3.0

«Вконтакте» оштрафован за пиратский контент на 220 тыс. руб

Сражение социальной сети «Вконтакте» со звукозаписывающими компаниями в первом раунде окончилось победой последних. Суд первой инстанции — Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти — признал ООО «В Контакте» виновным в нарушении прав интеллектуальной собственности «СБА продакшн» и «СБА мьюзик паблишинг» (группа компаний «Гала рекордз») на композиции группы «Инфинити» и певицы Максим. Суд обязал «Вконтакте» выплатить компенсацию в размере 220 000 руб., удовлетворив иск частично. Правообладатели просили около 1 млн.

Судя по всему, это может быть первый случай, когда «Вконтакте» заплатит за нелегальный контент на своих серверах. Длительное судебное разбирательство с ВГТРК, начавшееся в 2008 году, в итоге закончилось отменой решения о выплате компенсации.

Линия защиты «Вконтакте» была основана на том, что пиратский контент выкладывали сами пользователи без ведома администрации «Вконтакте». Однако, суд не внял доводам защиты и признал социальную сеть виновной в «воспроизведении и доведении композиций до всеобщего сведения на своём сайте». Конкретные формулировки обвинительного приговора будут в ближайшее время опубликованы здесь в составе мотивировочной части решения суда.

Замгендиректора «Гала рекордз» Ольга Ким не сомневается в справедливости приговора. В интервью «Ведомостям» она пояснила, что на серверах «Вконтакте» очень много нелицензионного контента, и сами пользователи не имеют возможности его удалить: они могут удалить только ссылку на композицию со своей страницы, но сам пиратский файл сохраняется на сервере и доступен другим.

Исходя из постановления президиума Высшего арбитражного суда РФ №6672/11 от 1.11.2011 по делу ifolder, ответственность за нелицензионный контент несут и владельцы файлообменных сервисов, и социальные сети, если они не принимают превентивные меры против загрузки нелегального контента, сами инициируют его загрузку, создают технологические условия для нарушения авторских прав или пассивно относятся к нарушениям. По словам Ольги Ким, социальная сеть «Вконтакте» нарушила все эти условия, указанные в постановлении Высшего арбитражного суда.

alizar, Хабр — http://habrahabr.ru/blogs/copyright/137282/

На фото красных лондонских автобусов на сером фоне существует монополия

Temple Island Collection Ltd, занимающаяся созданием сувениров, выиграла суд у компании New English Teas, обвиняющуюся в нарушении авторских прав за использование «фотографии» лондонского автобуса. Фотографии действительно похожи, но не идентичны. И тем не менее…

В 2005г., Джастин Фиелдер, управляющий директор компании Temple Island Collection Ltd сделал фотографию автобуса, проезжающего по мосту, на фоне парламента и Биг-Бена, затем провел с ней некоторые манипуляции в Adobe® Photoshop®, в следствии чего, фотография приобрела следующий вид:

В новостях он заявил: «Как создатель Red Bus Concept и концепта продукта в целом, мы дали компании New English Teas возможность лицензировать изображение и работать с нами, но они отказались.»

А вот изображение компании New English Teas, которое суд посчитал украденным концептом:

Эксперт Чарльз Свон сказал: «Его честь судья Бирсс решил, что фотография красного автобуса на фоне черно-белого Бег-Бена и здания парламента, с чистым небом, достаточно похожа на другую фотографию. Решение возможно, удивительное, учитывая банальность темы фотографий. Судья признал, что нашел это трудной задачей, но в конце концов, он решил, что б’ольшая часть первой фотографии (Temple Island Collection) была в значительной степени воспроизведена во второй ([New English Teas).

Вдохновение и ссылки хороши сами по себе, но есть грань между копированием идеи и копированием оригинального выражения идеи, которые зачастую трудно сделать один к одному.

Несмотря на то, что образы неидентичны, судья постановил, что композиция в фотографии Фиелдера, включая такие вещи как „визуальный контраст“ ярко-красного автобуса и бесцветного фона являются интеллектуальным творчеством создателя, и решил дело в его пользу.

Оба изображения доступны здесь. (pdf, 47 kb)

Полное решение суда здесь.

Pantofobos, Хабр — http://habrahabr.ru/blogs/copyright/136985/

Upload.com.ua вирішив не ризикувати і закрився сам

В офіційному коментарі Телеканалу новин “24” керівництво ресурсу повідомило, що сайт справді закрили до моменту, поки не стане зрозуміла ситуація в законодавчому полі.

“Файлообмінні ресурси вирішують проблему користувачів по обміну та зберіганню інформації. На жаль, ми фізично не в змозі контролювати вміст всіх файлів, котрі завантажуються. Але наш ресурс постійно реагував на будь-які скарги правозахистних організацій та тісно співпрацював з правоохоронними органами.

З деякими з таких організацй навіть були підписані договори про співробітництво та надана можливість автоматично видаляти файли, які вони вважали підозрілими, або такими, що порушуть права їх клієнтів”, — йдеться в офіційній заяві.

“Але останні події навколо megaupload.com та ex.ua показують, що такий бізнес є надто ризикованим і регулювання його ще тільки на початковій стадії. Саме тому нами прийнято рішення про відмову від надання подібних послуг до моменту, поки не стане зрозуміла ситуація в законодавчому полі. Наразі робота сервісу повністью призупинена. Вся інформація з серверів видалена. Нові файли завантажити неможливо”, — повідомив представник файлообміннику Upload.com.ua Віталій Лемець.

Джерело — http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?uploadcomua_virishiv_ne_rizikuvati_i_zakrivsya_sam&objectId=183381

Інтерв’ю на Бізнес Радіо

На запрошення Бізнес Радіо голова Українського піратського співтовариства Сергій Яригін взяв участь в обговоренні вчорашнього закриття силами МВС найбільшого українського файлообмінника ex.ua.

Веб-ріп передачі «Тет-а-тет» можна скачати за наступним посиланням (60,9 MB, vorbis, 256 kbps)